{:uk}Як діяти, якщо ви не отримали ПІТ-у від свого роботодавця{:}{:en}What to do if you do not receive a PIT from your employer{:}


Загрузка...

{:uk}

Що робити, коли працедавець не дає PIT-у? А що робити, коли фірма, де ви працювали, перестала існувати?

Про це розповідає UAinKrakow.pl із посиланням на inPoland.net.pl.

Положення вимагають від роботодавців надсилати співробітникам інформацію про доходи та авансові внески до кінця лютого. Якщо коротко — PIT-11.

Саме з PIT-11 ми дізнаємося, скільки ми заробили за минулий рік і які суми були відняті з зарплати і відправлені в податкову інспекцію. Без цих даних буде важко подавати щорічну податкову декларацію. Що ж тоді потрібно зробити, коли PIT-11 загубився в поштовому відділенні або роботодавець просто забуває надіслати його нам?

Існує кілька рішень проблеми. Найпростіше просто просити роботодавця переоформити документ. Зазвичай цього достатньо для розрахунків з податковими органами до кінця квітня.

Повернення податку на дітей із PIT 2018. Інструкція

Але є випадки, коли таке втручання у відділ кадрів неможливе. Наприклад тоді, коли ми змінили роботу або коли підприємство перестало існувати. У цьому випадку можна особисто зв’язатися з податковою інспекцією (пол. urzędu skarbowego). Роботодавці відправляють працівнику по одному примірнику ПІТ-11, а другий — до податкової інспекції. Звідти можна отримати всі необхідні дані.

Якщо цей варіант не працює, необхідна незалежна оцінка доходів у попередньому податковому році. У мережі є багато спеціальних калькуляторів, які обчислюють всі складові їхньої оплати праці для працівника. Такий калькулятор також доступний на money.pl (натиснути ТУТ).

Все, що вам потрібно зробити, це переглянути виписку з рахунку та подивитися, які суми були отримані нами щомісяця. Потім вводять їх у калькулятор, в якому будуть обчислювати валову зарплату, розмір внесків на соціальне страхування, а також авансові платежі з податку на прибуток. Ці дані достатні для того, щоб скопіювати їх у форму PIT-37 і подати до кінця квітня в податковій інспекції!{:}{:en}

What to do when the employer does not give PIT? What to do when the firm where you work has ceased to exist?

About this tells UAinKrakow.pl with a link to inPoland.net.pl.

The regulations require employers to send employees information on income and downpayments by the end of February. If briefly – PIT-11.

It is with PIT-11 that we learn how much we earned in the past year and what amounts were deducted from the salary and sent to the tax inspectorate. Without these data, it will be difficult to submit an annual tax return. What then needs to be done when the PIT-11 gets lost in the post office or does the employer just forget to send it to us?

There are several solutions to the problem. The easiest way is to simply ask the employer to re-register the document. This is usually enough for settlements with tax authorities by the end of April.

Return of child tax from PIT 2018. Instruction

But there are cases where such interference in the HR department is impossible. For example, when we changed the job or when the company ceased to exist. In this case, you can personally contact the tax inspectorate (floor urzędu skarbowego). Employers send an employee one copy of the PIT-11, and the other one to the tax inspectorate. From there you can get all the necessary data.

If this option does not work, an independent estimate of income in the previous tax year is required. The network has many special calculators that calculate all components of their pay for an employee. This calculator is also available on money.pl (click HERE).

All you have to do is review the statement and see which amounts have been received by us on a monthly basis. Then they are introduced into a calculator, which will calculate the gross salary, the size of contributions to social insurance, as well as advance payments of income tax. These data are sufficient to copy them to the PIT-37 form and submit them to the Tax Inspectorate by the end of April!{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons