{:uk}Легалізація маріхуани в Україні – за і проти.{:}{:en}The legalization of marijuana in Ukraine is for and against.{:}


Загрузка...

{:uk}

Буквально на днях в Новій Зеландії дозволили використовувати марихуану в медичних цілях. Слідом за цією новиною у Верховній Раді знову заговорили про можливе обговорення законопроекту про легалізацію марихуани навесні 2019 року. Один зі співавторів якого – народний депутат Олег Мусій, він же екс-міністр охорони здоров’я України, як і раніше переконаний, що це питання є актуальним для країни і сподівається, що схвалений профільним комітетом Верховної Ради ще в 2016 році законопроект №4533 вже в новому році все-таки стане законом, пише УНІАН.

У всіх ще свіжі в пам’яті новини про легалізацію марихуани в Канаді. Це вже не перша країна, яка на законодавчому рівні дозволила оборот і вживання канабісу. Хтось «за», хтось «проти». Але варто звернути увагу на те, що в більшості розвинених країн Європи дозволено вживання марихуани в лікувальних цілях. У більшій половині штатів США дозволено використання конопель за медичними показниками, а в деяких з американських штатів і зовсім діє повний легалайз.

Ви запитаєте навіщо це треба нам? Навіщо це треба Україні? Варто звернутися до витоків – повільний, але світовий легалайз не за горами, цього вимагає наш час, наше суспільство, наша економіка і державність. На думку організаторів щорічного «Конопляного # маршасвободи» в Києві-завдяки підконтрольному обороту і вживання марихуани в рази знизиться наркотрафік в нашій країні, якому зараз силові структури під жодним з доступних способів не в силах протистояти. Тому краще включитися в цей потік і взяти його під контроль. Тільки таким чином, на їхню думку, вдасться зменшити наркотрафік, розрядити криміногенну обстановку в країні, інтегруватися в Європу, та й діри в бюджеті держави підлатати.

Наприклад, за оцінками американського експерта і виконавчого директора компанії «C21 Investments Inc» * Роберта Чейні, обсяг нелегального українського ринку конопель досягає жодної сотні мільйонів доларів, а якщо підрахувати обсяг податкових надходжень в результаті легалізації, то він буде вимірюватися десятками мільйонів, що було б дуже до речі для економіки країни. За оцінками економістів «C21 Investments Inc» * приблизна прибуток від легалізації марихуани на Україні може скласти близько 71 мільйона доларів США.

На прикладі сучасних інформаційних майданчиків можна реально оцінити важливість легалізації тих чи інших явищ в нашому суспільстві. Системою Tor користуються не тільки, як прийнято вважати, злочинці, педофіли і терористи, але і різні експерти, громадські активісти, журналісти і просто люди, які там можуть вільно і без обмежень висловлювати свою думку, свої думки. У найбільшій майданчика в DarkNet-е HYDRA, наприклад, є свій цілком легальний telegram-канал. Там публікують виключно свіжі наукові дослідження з терапевтичного застосування марихуани і досвіду її легалізації в різних країнах.

Виходить, що інформацію в нашій країні можна отримати легально, а сам продукт немає.

Сама історія нам підказує яким шляхом йти – за радянських часів Україна була одним з найбільших виробників марихуани в європейській частині світу. До 1950х років більше 150 000 га землі призначалися для вирощування цієї рослини, використання якого було строго обмежена серйозно обгрунтованою необхідністю будь-якого виробництва. Саме подібні суворі, але неконтрольовані, правила породили вже тоді стрімко розвивається тіньовий ринок збуту канабісу. Але при грамотній оцінці цих обставин державою і своєчасної реакції на можливості, які відкривалися перед нами тоді, можна було б уникнути розвитку незаконного обороту конопель. Але всьому свій час.

Американський сенатор від «демократів» Чак Шумер, активно виступає за повсюдну декриміналізацію канабісу, в одному зі своїх виступів зазначив: «Будь-яка країна рано чи пізно зрозуміє і зможе правильно оцінити всі можливості узаконеного обороту марихуани». Ну, а зараз пора зробити вибір України: вона прагне бути в одному ряду з розвиненими країнами, приєднатися до них, бути в авангарді нових можливостей або озиратися назад, тягнучи за собою валізу стереотипів, які ні до чого хорошого до сих пір не привели.{:}{:en}

Just the other day in New Zealand, marijuana was allowed to vikorisovuvati in medical fields. For the sake of innovation at Verkhovniy Radi znov, they spoke about the possibility of negotiating a draft law on the legalization of marijuana hanging 2019 rock. One Zi spіvavtorіv yakogo – People’s deputy Oleg Musіy, vіn the CEN-mіnіstr receptionists Health Protection of Ukraine, yak i ranіshe perekonany scho Tse supply Je relevant for Kraina i spodіvaєtsya scho skhvaleny profіlnim komіtetom slit Verkhovna Rada in 2016 rotsі bill №4533 vzhe in a new way, it is still becoming law, write UNIAN.

All of you have a lot in memory of news about marijuana in Canada. Tse vrzhe not Persha kraina, yak on the legislative rivn allowed turnover and implantation kanabіsu. Xtos “for”, xtos “against.” Ale Varto will be rewarded with respect to those who are allowed to use marihuani in licoric areas in the most importantly rozineni krain Єvropi. Bolshiy polovinі US states allowed licensed cannabis for medical shows, and in the United States of America states and in the United States of America and abroad, legalis.

Do you need us more? Do you want Ukraine? Varto come to life before the rounds – the povіlniy, ale svitovy legaly is not far off, for the whole of our hour, our organization, our economy and state of affairs. At the bottom of the organizers of the “Hemp # marshasvobodi’ ’” organizer in Ki завvі-zavdyaki with the control over the turnover and implantation of marijuana in order to decrease the drug traffic in our country, I’m at ease with the structure, I’m available and I could not find my way. Turn it on in order to take potid i take yogogo pid control. Only in such a rite, on the Dumka, rush to change the drug traffic, break the criminogenic situation in the country, integrate into Europe, the same country in the state budget.

For example, for the American people duzha to speech for economics of the country. For estimates of economics “C21 Investments Inc” * is approximate to the inflow of legal marijuana in Ukraine, you can find about 71 million dollars in the United States.

On the application of modern information maydanchik, you can really evaluate the importance of legal rights in these cases in our company. By using the Tor system, it is not just a ticker, as a matter of fact, as a wicked man, bad men, pedophiles and terrorists, alley and rich experts, large activists, journalists and people, they can do it without their own subject, even if they have their own business, they can do it, because they can do it, they can do it alone, they can do it, they can do it alone, they can do it, and they can do it alone. In a local maidanchik in DarkNet-e HYDRA, for example, with his own legal telegram channel. There is publicly held on the basis of the therapeutic zaosuvannya marihuani і dosvіdu її legalіzatsії in rіznih kray.

It is possible to log in without any information in our country, legally, and the product itself is not good.

Itself is a story to us pkazku yak shlyom iti – for the Radian chasiv Ukraine Ukraine has been one of the most victorious marihuani in Europe, part of svitu. Until the 1950s, more than 150,000 hectares of land were attributed to a viroshchuvannya tsієa roslini, the victorian yakoy bulo is strictly inflicted by a serious, coarsened neobhdnіstyu vi-virobnittva. Most podіbnі suvorі, ale nekontrolovіnі, the rules gave rise to the same vy strіmko rozvivaєatsya rynovy znut zbutu kanabіsu. Aly at competent literacy of tsikh obkazin power and their own reaction to the citizens, they saw before us, it would be possible to unwind the development of the illegal turnover of hemp. Ale all the first hour.

The American senator over the Democrats Chuck Schumer, actively speaking for all the rest on the cannabis, in one of his own programs, meaning: “Become a country early and prudently and correctly, and as a whole, as a whole, as a whole, as a whole, as a whole Well, just in time it’s worthwhile to create the vibr of Ukraine: won’t be pragne boti in the same row with the winners, pick them up, bouti in the avant-garde of new comforts or look back, fraught with oneself for stereotypes, ya good looking to this way.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons