{:uk}Куди поділися 370 мільйонів, виділені на полігон “Широкий Лан”?{:}{:en}Where did 370 million people go to the “Wide Lan” field?{:}


Загрузка...

{:uk}

У той же день за даним фактом прокуратура порушила кримінальну діловодство по ч. 3 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Справа викликала величезний резонанс, якого не очікували ні військовослужбовці, пішки прийшли в прокуратуру, ні керівництво полігону.

Таким чином, інформація дійшла до самих верхів – міністра оборони України і навіть до оточення Петра Олексійовича Порошенка.

Звичайно, держава не могла залишити бідних військовослужбовців наодинці з проблемою, адже Україна – країна з “найпотужнішою армією на континенті”, якщо вірити словам Петра Олексійовича. На вирішення цього питання з державної скарбниці було виділено 370 мільйонів гривень! Для легшого сприйняття суми – за ці гроші можна купити 17 ультрасучасних котеджів в престижній Домініканській республіці, загальною площею 15 тис. Кв. м.

Закотав по лікоть рукави і відчувши запах грошей, президентський радник Юрій Бірюков заявив, що в Широкому Лані буде побудований сучасний бригадний табір, який відповідає всім міжнародним стандартам. Всього він пообіцяв цілих 11 казарм, будівля їдальні з харчоблоком, медичний центр і штаб.

“У казармі особового складу, яка розрахована на проживання двох рот:

– спальне приміщення

– спальне приміщення офіцерів

– туалети-умивальники

– душові (!!!)

– пральнею-сушильна (!!!)

– кімната відпочинку особового складу (!!!)

І все це повинно бути побудовано до кінця цього року – звіт міністра щотижня. “, – написав натхнений Бірюков 19 березня 2017 року.

І ось почалося масштабне будівництво. Поки справа була резонансна, на ньому славно попіарилися як сам Бірюков, так і міністр Полторак. З важливими особами приїжджали з перевірками і навіть з квадрокоптера знімали таке масштабне будівництво:

Пока блокируются какие-то там Одноклассники, пока светит солнце или идет дождь – мы #строимширлан. Хорошо видны котлованы и строительные площадки казарм, начато строительство столовой (такая большая т-образная площадка).Изначально и шла речь о том, что строительство такого крупного (в масштабах МО) объекта будет под самым пристальным присмотром. От поездок и контроля с "уровня поверхности" мы теперь перешли к контролю с воздуха. Так более наглядно.Осталось выдрессировать пару десятков кротов для контроля с глубин.

Опубліковано Юрієм Бирюковим Субота, 20 травня 2017 р.

Підрядники для виконання робіт були обрані відповідно до закону, через систему закупівель Прозорро. Переможцем тендеру стала ТОВ «Вінницька будівельна компанія» ( «ВБК»). За 120,99 млн грн вона взялася до кінця 2018 року збудувати казарми табірного містечка.

Керівником “ВБК” є Микола Кравчук, і тендер компанія виграла вперше за своє існування. Засновники компанії є Сергій Столянскій і Олег морфид. “ВБК” створена в 2004 році, на базі ЗАТ «Нафтобудсервіс», а зараз оформлена на львівське ТОВ КУА «Актив», засновниками якого є Ігор Таранський, Анатолій Гурський, Іван Коцьо, Богдан Куспись.

Але Україна не та країна, де нічого не відбувається. У нас кожен день – нове резонансна подія. Так поступово про Широкий Лан забули. Але кожен забув своє: чиновники – дати грошей, видно. всі без залишку влізло в широкі штанини, а будівельники – прийти на роботу.

Ось 2017 рік підійшов до кінця, почався 2018 й, а в Широкому Лані ситуація практично не змінилася. Єдине, що змінилося, – військові своїми силами зробили доріжки із щебеню, щоб можна було пройти, і навіть душові! Ось він, сучасний бригадний табір за всіма міжнародними стандартами за 370 млн грн!

 

 

 {:}{:en}

On the same day, according to the fact, the prosecutor’s office instituted criminal proceedings under Part 3 of Art. 426-1 of the Criminal Code of Ukraine (exceeding the military official’s authority or official authority, which caused grave consequences). The case caused a huge resonance, which was not expected by any servicemen, on foot came to the prosecutor’s office, nor the management of the training ground.

Thus, the information came to the top – the Minister of Defense of Ukraine and even to the surroundings of Petro Poroshenko.

Of course, the state could not leave poor servicemen alone with the problem, because Ukraine is the country with “the most powerful army on the continent”, if you believe in the words of Peter Alekseevich. 370 million hryvnias were allocated for solving this issue from the state treasury! For easier perception of the amount – for this money you can buy 17 ultra-modern cottages in the prestigious Dominican Republic, with a total area of ​​15 thousand. m

Having acted on the elbow of the sleeves and feeling the smell of money, the presidential adviser Yuriy Biryukov said that a modern brigade camp will be built in Shirokniy Lani, which meets all international standards. All in all, he promised a total of 11 barracks, a dining room with a food block, a medical center and a headquarters.

“In the barracks of personnel, which is designed for the residence of two companies:

– sleeping room

– sleeping room of officers

– Toilets-washbasins

– showers (!!!)

– Laundry-dryer (!!!)

– Recreational staff (!!!)

And all this should be built by the end of this year – the minister’s report is weekly. “- wrote inspiration Biryukov March 19, 2017.

And now a large-scale construction began. So far, the case was resonant, it was nice to pop up as Biryukov himself, and Minister Poltorak. Important people arrived with verifications and even with a quadcopter, they shot such a large-scale construction:

Пока блокируются какие-то там Одноклассники, пока светит солнце или идет дождь – мы #строимширлан. Хорошо видны котлованы и строительные площадки казарм, начато строительство столовой (такая большая т-образная площадка).Изначально и шла речь о том, что строительство такого крупного (в масштабах МО) объекта будет под самым пристальным присмотром. От поездок и контроля с "уровня поверхности" мы теперь перешли к контролю с воздуха. Так более наглядно.Осталось выдрессировать пару десятков кротов для контроля с глубин.

Опубліковано Юрієм Бирюковим Субота, 20 травня 2017 р.

Contractors for the execution of works were selected in accordance with the law through the Prozorto Procurement system. The winner of the tender was LLC “Vinnytsya Construction Company” (“VBK”). For 120.99 million hryvnas, she undertook to build a barracks in the camp town by the end of 2018.

The head of “VBK” is Nikolay Kravchuk, and the tender company won for the first time in its existence. The founders of the company are Sergei Stolyansky and Oleg Morfid. “VBK” was established in 2004 on the basis of CJSC “Naftobudservice”, and now it is executed in Lviv by LLC AMC “Active”, whose founders are Igor Taransky, Anatoly Gursky, Ivan Kotsio, Bogdan Kuspis.

But Ukraine is not the country where nothing happens. Every day we have a new resonance event. So gradually they forgot about Wide Lan. But everyone has forgotten: officials – to give money, it is visible. all without a remnant climbed into wide trousers, and builders – to come to work.

The 2017 year has come to an end, it has begun in 2018, and in the Broad Lan, the situation has not changed. The only thing that has changed – the military made their own paths with rubble so that they could pass, and even showers! Here is a modern brigade camp for all international standards for 370 million USD!

 {:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons