{:uk}Оксана Білозір спільно з групою депутатів готують “Сюрприз” українським заробітчанам{:}{:en}Oksana Bilozir, together with a group of deputies, is preparing a “Surprise” for Ukrainian workers{:}


Загрузка...

{:uk}

Сьогодні запитали пані Оксану про даний законопроект та розповіли про негативні відклики людей,які покинули родини лише задля того, щоб “поставити на ноги” дітей.
“Першоджерело” так прокоментувала – даний закон стосуватиметься лише тих категорій “заробітчан”, які будуть працевлаштовуватися в рамках трудових квот між країнами. Мета законопроекту -витіснити “посередників” у вигляді комерційних фірм, що пропонують офіційне працевлаштування за кордоном. А кошти, які Ви сплачуєте за їх послуги у значно меншому розмірі сплачувати у Фонд добробуту. Пані Оксана запевнила, що він жодним чином не буде стосуватися простих “заробітчан” як це намагаються розігнати у ЗМІ.

Буськ онлайн прийде нагадати пані Оксані за законопроект про тиск на ЗМІ, співавтором,якого вона була та задасть єдине запитання – може досить “вигрібати” на заробітчанах…
Бо нагадаємо, що 14 березня пані Оксана подала проект Закону про створення Фонду добробуту українських мігрантів та запровадження Картки трудового мігранта із сплатою внесків у Фонд… Здавалося така благородна місія, якби не одне “але”.
Із коштів, які будуть сплачувати наші заробітчани,пані Оксана хоче утримувати державних чиновників..
Може нарешті їм дати плуг на плечі, щоб розуміли, яку важку працю бачать перед собою наші заробітчани…

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65678{:}{:en}

Mrs Oksana has been asked about this bill today and told about the negative responses of people who left the family only to “bring children to the feet”.
“Primary source” commented so-this law will apply only to those categories of “migrant workers” who will be employed in the framework of labor quotas between countries. The purpose of the bill is to replace the “intermediaries” in the form of commercial firms offering official employment abroad. And the money you pay for their services is to a much lesser extent paid to the Welfare Fund. Ms. Oksana assured that he would not in any way relate to the simple “laborers” as they try to disperse in the media.

Bush will come online to remind Ms. Oksana of the bill on media pressure, a co-author who she was and ask a single question – maybe enough to “screw up” on the workers …
As we remind you, on March 14, Ms. Oksana submitted a draft law on the establishment of a welfare fund for Ukrainian migrants and the introduction of a Migrant Card with contributions to the Fund … It seemed such a noble mission, if not one but.
Mrs. Oksana wants to keep government officials out of the money that our wage earners will pay.
Maybe they can finally give them a plow on their shoulders to understand how hard our work is seen by our workers …

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65678{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons