{:uk}Люди повстали проти «Київстару»: це грабіж кожного абонента!{:}{:en}Regular scandals arise around the Kyivstar telecommunication company.{:}


Загрузка...

{:uk}

Чергові скандали періодично виникають навколо телекомунікаційної компанії “Київстар”. 

Причиною останніх стає не перше закриття тарифів і переведення абонентів на інші, більш дорогі, але менш якісні. Користувачі перебувають в дикою люті, так як вважають, що їх обкрадають на те, чим вони користуються щодня і що не можна просто припинити використовувати – на мобільних телефонах.

Абоненти називають “Київстар” і його власників злодіями, а також закликають повернути їм вкрадені гроші, припинити грабежніцкую аферу, повернути ті тарифні плани, які у людей були і які змінили без попиту.

Багато людей постраждало в зазначеному обмані, які крім усього іншого виявили і значні огріхи в роботі інтернету і всі вони поспішають висловити своє невдоволення:

“З мене 75 грн деруть за 4 G. реально 2 G !!!”, “Київстар всіх задовбав, але кількість користувачів не зменшується”, “раніше хоча б можна було з оператором зв’язатися без проблем … ну тепер спробуй … легше небіжчика підняти з могили. “,” Одним словом … Поступово скурвівся кіівстар..за то запитати і не у кого..все в тіні. “,” Зажрались вже давно. “,” ЩО ХОЧУТЬ, тО і ТВОРЯТЬ ІДІОТ. “,” Київстар – грабіжник ! А що ще Ви вигадаєте, щоб обдерти тих пенсіонерів, які мають мобільний тільки для того, щоб натиснути одну кнопку виклику? “.

Окрім цього у мережі вже появилися анектоди про нові тарифи Київстару. Одних з них:

Сідає співробітник Kyivstar з друзями в таксі.
– Скільки буде коштувати?
– У нас безліміт за сто гривень.
– Добре. Поїхали.
Приїжджають на місце, таксист говорить:
– З вас 5700 гривень.
– Ви ж сказали 100 ???
– Ну дивіться:
У нас безліміт за 100 гривень.
При безліміт обмежена швидкість – 10 км / ч. Ви просили їхати швидше. Це вам вартувало додаткові 100 гривень за кожні 10 км / год.
Крім того, безліміт у нас діє тільки в межах Київської області. Ви замовили поїздку в сусідню область, а це вже використання послуги поза межі “Території дії тарифного плану”. Виїзд за межі “Території дії тарифного плану” коштує 300 гривень.
Більш того, поза “Територією дії тарифного плану” у нас починається оплата по кілометрах і ми списуємо суму відразу за 300 кілометрів, це ще 3000.
Ну і що значить “дорого”? Звичайний тариф у нас 15 грн./км, а тут виходить 10. Дешевше ж!
Крім того, ви розділили наше таксі з друзями. З 1 січня ця послуга платна – додаткові 200 гривень з людини. І ще 400 гривень ми зняли з вас за прослуховування музики, тому що сідаючи в таксі, ви висловили згоду на отримання платного музичного контенту. Так що все вірно, з вас 5700!

Деякі експерти говорять, що в скорому часі можливі протести під головним та регіональними офісами компанії “Київстар”.{:}{:en}

Regular scandals arise around the Kyivstar telecommunication company.

The reason for the latter is not the first closing of tariffs and the transfer of subscribers to other, more expensive, but less quality. Users are in wild rage, because they believe they are stealing what they use every day and that they can not simply stop using – on mobile phones.

Subscribers call “Kyivstar” and its owners thieves, and also call for the return of stolen money, to stop the burglary scam, to return the tariff plans that people have and have changed without demand.

Many people have been affected by this fraud, which, among other things, have revealed significant deficiencies in the work of the Internet, and they are all in a hurry to express their dissatisfaction:

“For me, 75 UAH take for 4 G. really 2 G !!!”, “Kyivstar all overdue, but the number of users does not decrease”, “at least you could contact the operator without any problems … well, now try … easier the deceased lift up from the grave. “,” In a word … Gradually skurvsivsya kivstar .. then ask and no one .. everything in the shadows. “,” They were starved for a long time. “,” WHAT WANT, DO AND CREATES AN IDEOT. “,” Kyivstar – the robber! And what else do you think to hijack pensioners who have mobile only to press a single call button? ”

In addition, anetkods about new tariffs for Kyivstar have already appeared on the network. Some of them:

Sets a Kyivstar employee with friends in a taxi.
– How much it will cost?
– We have a limit of one hundred hryvnia.
– Okay. Waited
Come in, a taxi driver says:
– Of you 5700 hryvnias.
– You said 100 ???
– Well, look at:
We have a limit of 100 hryvnias.
With unlimited limit speed – 10 km / h. You asked to drive faster. It cost you an extra 100 hryvnias for every 10 km / h.
In addition, the limitless we operate only within the boundaries of the Kiev region. You have ordered a trip to the neighboring area, and this is already using the service outside the “Territory of the tariff plan”. Departure outside the “Territory of the tariff plan” costs 300 hryvnia.
Moreover, outside of the “Territory of the tariff plan” we begin to pay miles, and we write off the amount immediately for 300 kilometers, it is another 3000.
So what does “expensive” mean? The usual tariff is 15 UAH / km, and here it goes 10. Cheaper!
In addition, you shared our taxi with friends. From January 1, this service is paid – an additional 200 hryvnia per person. And another 400 hryvnias, we removed from you for listening to music, because when sitting in a taxi, you have agreed to receive paid music content. So everything is true, of you 5700!

Some experts say that in the near future protests are possible under the headquarters and regional offices of Kyivstar.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons