{:uk}Німеччина перенаправлятиме біженців (також українців) в інші країни ЄС{:}{:en}Germany will redirect refugees (also Ukrainians) to other EU countries{:}


Загрузка...

{:uk}

Німеччина має право депортувати шукачів притулку в інші країни ЄС, навіть якщо вони зіткнуться там з гіршими умовами життя.

Таке рішення прийняв Суд Євросоюзу в Люксембурзі, повідомляє Європейська правда, із посилнням на Deutsche Welle.

Судді постановили, що недоліки в системі соціального забезпечення будь-якої з країн ЄС не повинні перешкоджати депортації прохачів притулку туди.

Винятки застосовуються тільки в крайніх випадках, коли людина позбавлена ​​”найосновніших потреб, таких як їжа, прання і пошук житла”, сказали судді. У цю схему не потрапляють “значна бідність” або бажання мати німецькі соціальні стандарти.

Судді відзначили, що система притулку в ЄС заснована на взаємній довірі і що рішення, прийняті державами-членами ЄС, повинні поважати права людини.

Відповідно до Дублінського регламенту ЄС, шукачі притулку повинні подати заяву в першій країні ЄС, куди вони приїхали. Ця країна несе відповідальність за захист цієї особи і обробку заяви. Мігранти, які нелегально виїжджають в іншу країну і подають там заяву, можуть бути відправлені назад в пункт в’їзду. Процедура депортації має відбутися протягом шести місяців.

Суд розглядав справу, що стосувалася депортації біженця з Гамбії, який подав заяву про надання притулку в Італії, потім поїхав до друзів у Німеччину і подав там іншу заяву. Він стверджував, що його не слід відправляти назад в Італію через погані умови для біженців. Також розглядалися інші випадки, що стосувалися палестинця, який прибув до Німеччини через Болгарію, і чеченця, який приїхав через Польщу.

Рішення суду є важливим, оскільки воно дає Німеччини можливість повернути прохачів притулку в ту країну ЄС, куди вони прибули в перший раз. Однак остаточне рішення про долю шукачів притулку будуть приймати федеральні суди Німеччини.

Минулого року Німеччина депортувала понад 8000 прохачів притулку в інші країни ЄС. Більшість вирушили до Італії, деякі були повернуті до Греції, і жодного не погодилася прийняти Угорщина.

Нагадаємо, парламент Данії прийняв закон, який передбачає перехід від інтеграції до репатріації шукачів притулку в майбутньому, зокрема біженців з квотами ООН та інших осіб, які не мають постійного статусу.{:}{:en}

Germany has the right to deport asylum seekers to other EU countries, even if they are faced with worse living conditions there.

This decision was taken by the Court of the European Union in Luxembourg, according to the European Court of Justice, with an appeal to Deutsche Welle.

Judges have ruled that shortcomings in the social security system of any EU country should not prevent the deportation of asylum seekers there.

Exceptions apply only in extreme cases where a person is deprived of “the most basic needs, such as food, washing and finding a home,” said the judge. This scheme does not include “significant poverty” or the desire to have German social standards.

The judges noted that the asylum system in the EU is based on mutual trust and that decisions taken by the member states of the EU should respect human rights.

According to the Dublin Rules of the EU, asylum seekers must file an application in the first EU country to which they came. This country is responsible for protecting this person and processing the application. Migrants who move illegally to another country and file an application there can be sent back to the entry point. The deportation procedure should take place within six months.

The court reviewed the case concerning the deportation of a refugee from the Gambia who applied for asylum in Italy, then went to a friend in Germany and filed another application there. He argued that he should not be sent back to Italy because of poor conditions for refugees. Other cases related to the Palestinian who arrived in Germany through Bulgaria and the Chechen who came through Poland were also considered.

A court decision is important because it gives Germany the opportunity to return asylum seekers to the EU country they came for the first time. However, the final decision on the fate of asylum seekers will be taken by the federal courts of Germany.

Last year, Germany deported over 8,000 asylum seekers to other EU countries. Most went to Italy, some were returned to Greece, and no one agreed to accept Hungary.

Recall that the Danish parliament passed a law that foresees a transition from integration to repatriation of asylum seekers in the future, in particular UN refugees and other non-permanent residents.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons