{:uk}Декрет флуссі 2019 дозволить роботу в Італії 30 850 іноземцям{:}{:en}The decree of the 2019 flusus will allow the work in Italy of 30,850 foreigners{:}


Загрузка...

{:uk}

Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні дозволив приїзд в Італію іноземним працівникам. Він підписав «Декрет флуссі», змінивши у ньому деякі умови, повідомляє “Українська газета в Італії”.

Жодної санаторії в найближчі роки очікувати не варто, проте цього року в Італію зможуть приїхати на роботу 30 850 працівників, із країн що не входять до ЄС.

За умовами, висунутими Сальвіні, уряди країн походження працівників, які дотепер відмовлялися приймати своїх громадян назад, повинні співпрацювати по репатріації нелегальних мігрантів.

Як повідомляла Repubblica.it, міністр планує створити своєрідний “чорний список”, який він використовуватиме як засіб тиску під час укладення угод із рядом країн Африки (Суданом, Сенегалом, Малі, Гамбією, Берегом слонової кості).

Квоти на 2019 рік
Загальні умови виходу квот на 2019 рік будуть подібні до попереднього року.

З 30 850-ти  місць, більше половини (18 000) призначені для сезонних працівників. В основному вони будуть зайняті у сільському господарстві під час збору врожаю. Після завершення дії контракту вони (теоретично) повинні залишити територію країни.

12 850 місць призначені для несезонних робочих місць.

Трохи менше 10 000 місць зарезервовані для перетворення (конвертування) дозволів на роботу в інші види дозволів на проживання.

Додаткові умови

Новий пункт цьогорічного Декрету флуссі передбачає запобігання депортації неповнолітніх без супроводу, яким виповниться 18 років та тисячам інтегрованих іммігрантів, які вже працюють з дозволом на проживання для гуманітарного захисту, виданих за старими правилами. Після введення в дію «Декрету безпеки» всі вони повинні були бути депортованими. Проте поправки до Декрету флуссі дозволять їм залишитися в країні.

Із дня на день

Незважаючи на те що рання весна завчасно розбудила природу а разом із нею аграрний сектор економіки, декрету флуссі ще не було опубліковано.

Coldiretti, організація що представляє асоціації сільського господарства Італії, нагадує уряду про необхідність у робочій силі: ” Італії потрібен “декрет флуссі”, що дозволів би іммігрантам приїхати в країну. Незабаром почнеться сезон збору полуниць, а далі – врожаю яблук і винограду.  Крім того, молочним фермам в Ломбардії, потрібні руки обходу великої рогатої худоби”.{:}{:en}

Interior Minister Matteo Salvini allowed foreign workers to come to Italy. He signed the “Decree of the Flusus”, changing some conditions in it, reports “Ukrainian Newspaper in Italy.”

No sanatorium is expected in the coming years, but this year, 30,850 workers from non-EU countries will be able to come to Italy.

Under the terms put forward by Salvini, the governments of the countries of origin of workers who have so far refused to take their citizens back must cooperate in repatriaating illegal migrants.

As reported by Repubblica.it, the minister plans to create a kind of “black list” that he will use as a means of pressure when concluding deals with a number of African countries (Sudan, Senegal, Mali, Gambia, Ivory Coast).

Quota for 2019
The general conditions for the release of quotas for 2019 will be similar to the previous year.

Of the 30,850 seats, more than half (18,000) are for seasonal workers. Mostly they will be employed in agriculture during harvesting. Upon completion of the contract they (theoretically) must leave the country.

12,850 places are reserved for off-season jobs.

A little less than 10 000 places are reserved for converting (converting) work permits into other types of residence permits.

Additional conditions

The new paragraph of this year’s Flux Decree provides for the prevention of the deportation of unaccompanied minors who will be over 18 years of age and thousands of integrated immigrants who already work with a residence permit for humanitarian protection issued under the old rules. After the “Security Decree” was put into effect, they all had to be deported. However, amendments to the Decree of the flusus will allow them to stay in the country.

From day to day

Despite the fact that the early spring awakened nature in advance, and with it the agrarian sector of the economy, the decree flusus had not yet been published.

Coldiretti, an organization representing the Italian agriculture association, reminds the government of the need for labor: “Italy needs a” flusus decree “that would allow immigrants to come to the country. The season for collecting strawberries will soon begin, and then – the harvest of apples and grapes. In addition, dairy farms in Lombardy need hands to steer bovine animals. “{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons