{:uk}Skoda відмовилася від будівництва нового заводу в Україні{:}{:en}Skoda has refused to build a new plant in Ukraine{:}


Загрузка...

{:uk}

Skoda Auto відмовилася від намірів створення нового мультибрендового заводу в Україні та розглядає для цієї мети інші майданчики в Східній і Південно-Східній Європі.

Про це агентству “Інтерфакс-Україна” повідомили в компанії “Єврокар”, коментуючи публікацію в пресі про нібито намір чеської компанії перенести складання автомобілів з України до Сербії.

Зазначається, що це рішення не пов’язане з наміром переміщення виробництва з України, тобто завод “Єврокар” продовжить збірку автомобілів Skoda.

“Skoda, визначаючи потенційне місце для нового мультибрендового заводу, скоротила вибір до чотирьох країн Східної і Південно-Східної Європи. України серед них немає”, – повідомили в компанії.

В “Єврокарі” пояснили, що питання розширення виробничих потужностей в Volkswagen Group і в Skoda Auto зокрема назріло ще кілька років тому – наразі заводи Skoda працюють зі 120%-им завантаженням потужностей, застосовуючи багатозмінний робочий режим.

“Ще в 2017 році Україну відвідав голова Skoda Auto, за результатами зустрічі якого з главою українського уряду був сформований ряд побажань до української влади в контексті розгляду України як зовнішнього виробничого майданчика для Skoda з урахуванням зручної логістики, угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, наявності підготовлених трудових ресурсів і більш низької вартості робочої сили (майже вдвічі) в порівнянні з європейськими країнами”, – нагадали в компанії.

Однак, додають в “Єврокарі”, за цей час Україною так і не були запропоновані умови, які залучили б потенційного інвестора.

“В Україні досі не працюють митні і податкові стимули для діяльності індустріальних парків, хоча відповідні законопроекти були прийняті в першому читанні ще в 2016 році, не втілена в реальність анонсована 15-річна Стратегія розвитку ринку електромобілів, не розглянуті законопроекти для підтримки виробництва електромобілів , які внесені до порядку ще на початку року”, – констатують в компанії.

У той же час, додають в “Єврокарі”, активно лібералізується ввезення вживаних авто, фактично хаотизуючи авторинок і заганяючи все далі в тіньовий формат, тоді як до легального бізнесу пред’являються високі вимоги.

“На жаль, Україна не витримала конкуренції в боротьбі за великі інвестиції. Можна сказати, що вона навіть не вступала в боротьбу … за 1,4 млрд євро інвестицій, 5 тис нових робочих місць і можливість виробництва 300 тис автомобілів на рік з рівнем експорту 4,5 млрд євро”, – роблять висновок в “Єврокарі”.

Нагадуємо:

“Єврокар” (Соломоново Закарпатської обл.) випускає легкові автомобілі з грудня 2001 року.

Інвестиції в створення заводу становили 250 млн доларів.

Сьогодні він єдиний український виробник легкових автомобілів. У 2018 році “Єврокар” сформував українську статистику з їх виробництва, випустивши 5,66 тис автомобілів Skoda – на 7,9% менше, ніж роком раніше.

Автомобілі Skoda в 2018 році посіли четверту сходинку рейтингу продажів нових авто в Україні з часткою ринку в 7%.

Понад 68,84% акцій “Єврокар” володіє “Атолл Холдинг”, бенефіціаром-контролером якого є Олег Боярін, ще 20% володіє “Простір Капітал”.

 {:}{:en}

Skoda Auto has abandoned the intention to create a new multi-branded plant in Ukraine and is considering other sites in Eastern and Southeastern Europe for this purpose.

About this agency “Interfax-Ukraine” reported in the company “Eurocar”, commenting on the publication in the press about the alleged intention of the Czech company to transfer the assembly of cars from Ukraine to Serbia.

It is noted that this decision is not related to the intention of relocating production from Ukraine, that is, the plant “Eurocar” will continue to build a car of Skoda.

“Skoda, while defining the potential for a new multi-branded plant, has reduced its choice to four Eastern and Southeastern European countries. Ukraine is not among them,” the company said.

Evkari explained that the issue of expanding production capacity in the Volkswagen Group and in Skoda Auto in particular was over a few years ago – at the moment, Skoda plants operate with 120% capacity utilization, using a multi-shift operating mode.

“In 2017, Ukraine was visited by Skoda Auto chairman, following the meeting with the head of the Ukrainian government, a number of wishes were made to the Ukrainian authorities in the context of considering Ukraine as an external production site for Skoda, taking into account convenient logistics, an agreement on a free trade area with the EU, availability trained labor and lower labor costs (almost doubled) compared to European countries, “reminded the company.

However, they add in Eurocars, during which time Ukraine was not offered terms that would attract a potential investor.

“Customs and tax incentives for industrial parks still do not work in Ukraine, although the draft laws were adopted in the first reading in 2016, the announced 15-year-old Strategy for the development of the market for electromobiles has not been implemented, the bills to support the production of electric vehicles, which made in the order at the beginning of the year “, – they state in the company.

At the same time, add to the “Eurocar”, the liberalization of the import of used cars is actively liberalized, effectively chaotic car market and pushing everything further into the shadow format, while high demands are being made to the legal business.

“Unfortunately, Ukraine has not been able to compete in the struggle for big investments, it can be said that it did not even fight … for 1.4 billion euros of investment, 5 thousand new jobs and the ability to produce 300 thousand cars a year with a level exports 4.5 billion euros, “concludes Eurocar.

We remind:

“Eurocar” (Solomonovo Transcarpathian region) has been producing passenger cars since December 2001.

Investments in the plant were 250 million dollars.

Today he is the only Ukrainian manufacturer of passenger cars. In 2018, Eurocar formed Ukrainian statistics on their production, having released 5.66 thousand Skoda cars – by 7.9% less than a year earlier.

Skoda cars in 2018 ranked fourth in the ranking of sales of new cars in Ukraine with a market share of 7%.

More than 68.84% of Eurocar’s shares are owned by Atoll Holding, whose beneficiary is Oleg Boyarin, and another 20% owns Space Capital.{:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons