{:uk}Трагедія на Полтавщині: жінка вбила дочку-інваліда та покінчила з життям після зйомок телешоу.{:}{:en}Tragedy in Poltava region: a woman has killed her disabled daughter and died after shooting a TV show.{:}


Загрузка...

{:uk}

Страшний випадок стався минулої п’ятниці в селі Сасинівка Пирятинського району. Місцева жителька Ольга Галкіна, 1965 року народження, вкоротила собі віку, повісивши на шию зашморг, перед цим – повісила свою дорослу 33-річну дочку, яка була інвалідом з народження. Як стало відомо «Колу», вона залишила передсмертну записку, в якій пояснила, що доньку забирає із собою аби та не була ні для кого тягарем.

– Тіла померлих знайшла рідна сестра Ольги, яка теж живе у Сасинівці. Увечері в п’ятницю, було велике релігійне свято – День Сорока святих, вона прийшла до неї в гості й побачила сестру та племінницю повішеними. Жінка знайшла і передсмертну записку на чотири аркуші. Це ж до якого відчаю була доведена матір, яка повісила рідну дитину і потім сама наклала на себе руки, – каже Віктор Скорик, сасинівський сільський голова.

Посадовець додав, сам записку не читав, де саме знайшли самогубцю з дочкою, в домі чи на подвір’ї, не знає, з етичних міркувань вирішив не запитувати в її сестри, хоча та й працює в сільській раді касиром.

Свекруха покійної, теж Ольга Галкіна

Сімейна історія покійної Ольги стала відомою на всю країну після того, як півтора місяці тому на телеканалі «Україна» вийшла передача «Говорить Україна». До журналістів звернулася її свекруха Ольга Галкіна з Лохвиці, яка звинуватила невістку та її брата Анатолія у вбивстві сина Миколи.
– Микола помер ще минулого літа, передачу знімали в жовтні 2018 року, а на екрани вона вийшла лише на початку лютого цього року, – зазначив Віктор Іванович.
Ольга з Миколою були одружені більше 30 років, виховували доньку Юлію, яка була інвалідом з народження. У селі розповідають, що сім’я була досить заможною, тримали велике господарство, біля якого поралася дружина, яка ніде не працювала, бо доглядала дочку.

Про покійну односельці позитивно відгукуються, кажуть, що вона була доброю господинею та матір’ю, а ще щиро їй співчували, бо чоловік, у смерті якого її звинуватила свекруха, та її другий син, був справжнім тираном, бив дружину та зловживав алкоголем. Зі слів же Ольги Галкіної її син був ледь не янголом: роботящим, охайним, добре заробляв, а ще кохав дружину. Матір покійного Миколи Галкіна вважала, що невістка зі своїм братом Анатолієм вбили її сина заради майна – будинку, автомобіля, паю та вкладу у банківській установі. Саме це майно вона й намагалася відібрати в невістки та хворої онучки. Хоча розтин тіла показав, що Микола помер від хвороби серця.

Покійний Микола Галкін

Покійна Ольга Галкіна та її брат Анатолій пройшли експертизу на поліграфі, який показав, що вони не причетні до смерті Миколи Галкіна. Спеціаліст, який проводив тест на поліграфі зазначив, що він йому дався надто важко, оскільки він ще не бачив «наскільки забитої та загнаної людини ні з чого» і додав:
– Зараз спостерігається набагато більша трагедія, коли жива людина, яка доглядає за інвалідом, не може нормально жити, думати й існувати на цьому світі, тому що є деякі люди, які постійно її гноблять через машину, через квартиру, через будь-що інше, що в неї є. Мені дуже шкода цієї жінки, на яку зараз чинять шалений тиск, хто за це буде відповідати?

На жаль, історія не закінчилася після випуску телешоу, сімейні чвари продовжувалися. Зрештою Ольга Галкіна не витерпіла, убила хвору дочку та наклала на себе руки.
– Це страшна трагедія для всього села, й досі зроблене Ольгою не вкладається в голові. Просили її не брати так близько до серця конфлікт зі свекрухою, менше звертати на неї увагу, але ж, бачте, як сталося, на жаль, – каже Віктор Скорик.

Поховали матір з дочкою в неділю, 24 березня. На похорон приїхали і свекри покійної, проте односельці, які були на похоронах, не пустили тих навіть на кладовище, погрожуючи вкинути їх самих до ями.
Нині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті.

– Кримінальне провадження відкрите за фактом смерті двох людей, для того, щоб провести ретельне дослідження обставин самої події. Попередня причина смерті – суїцид, деталі встановлюємо, – сказав Юрій Сулаєв, речник Полтавської обласної поліції.{:}{:en}

A terrible incident occurred last Friday in the village of Sasinivka, Pyryatyn district. Local resident Olga Galkina, born in 1965, has shortened her age, hanging a shambles on her neck, before that she hung her adult 33-year-old daughter, who was a disabled person from birth. As it became known to “Kolu”, she left a suicide note, in which she explained that she was taking her daughter with him if there was no burden for anyone.

– The bodies of the deceased have found their sister Olga, who also lives in Sasinivka. On the evening of Friday, there was a great religious holiday – the Day of the Forty Saints, she came to visit her and saw her sister and niece hung up. The woman found a four-letter dying note. This is exactly what desperation the mother brought to her native child, and then she herself committed herself, says Victor Skoryk, a Sasyniv village chairman.

The official added, he did not read the note itself, where he found himself suicide with his daughter, in the house or in the yard, did not know, for ethical reasons, decided not to ask her sister, although he also worked in the village council cashier.

The deceased’s mother-in-law, too, is Olga Galkina

The family history of the deceased Olga became known throughout the country after the program “Speaks Ukraine” came out on TV channel “Ukraine” a month and a half ago. The journalists turned to her mother-in-law Olga Galkina from Lokhvytsia, who accused the daughter-in-law and her brother Anatolia of murdering her son Nikolai.
– Nicholas died last summer, the transfer was filmed in October 2018, and on screens it came out only in early February this year, – said Victor Ivanovich.
Olga and Nicholas were married more than 30 years, bringing up their daughter Julia, who was a disabled person from birth. In the village they say that the family was quite wealthy, they held a large farm, which was followed by a wife who did not work anywhere, because she was taking care of her daughter.

About the deceased fellow villagers respond positively, they say that she was a good mistress and mother, and she was really sympathetic to her, because the man, in whose death she was accused of her mother-in-law, and her second son, was a true tyrant, beating his wife and abusing alcohol. From the words of Olga Galkina, her son was almost an angel: working, tidy, well earned, and still loved his wife. The mother of the late Nikolai Galkin believed that the daughter-in-law with her brother Anatoly killed her son for the sake of property – a house, a car, a share and a deposit in a banking institution. It was this property she was trying to take in the daughter and sick grandchildren. Although the opening of the body showed that Nicholas died of heart disease.

The late Nikolai Galkin

The deceased Olga Galkina and her brother Anatoly passed an examination on a polygraph, which showed that they were not involved in the death of Nikolai Galkin. A specialist who conducted a polygraph test noted that he was too hard for him because he had not yet seen “how much a sabotaged and driven person was without” and added:
– There is now a much bigger tragedy when a living person caring for a disabled person can not live normally, think and exist in this world because there are some people who constantly oppress it through a car, through an apartment, through anything else, what she has. I am very sorry for this woman, which now has a terrible pressure, who will answer for this?

Unfortunately, the story did not end after the TV show, family quarrels continued. In the end, Olga Galkina did not endure, killed a sick daughter and put her hands on herself.
– This is a terrible tragedy for the whole village, and still made by Olga does not fit into the head. Asked her not to take the conflict with the mother-in-law so close to her heart, to draw less attention to her, but see, how it happened, unfortunately, – says Victor Skorik.

The mother and daughter were buried on Sunday, March 24. At the funeral arrived and her deceased deceased, but the villagers who were at the funeral, did not let them even to the cemetery, threatening to throw them to the pit.
At present, the police opened a criminal investigation into death.

– The criminal proceedings were opened on the death of two people in order to conduct a thorough investigation of the circumstances of the event itself. The preliminary cause of death is a suicide, we install the details, “said Yuri Sulaev, a spokesman for the Poltava Regional Police.

 {:}

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons