Як отримати Польське громадянств?


Загрузка...

Польське громадянство можна отримати:

• за законом
• через надання польського громадянства
• через визнання польським громадянином
• через відновлення польського громадянства

За законом

За законом польське громадянство отримує неповнолітня дитина, якщо:
1) хоча б один із батьків є громадянином Польщі на момент народження дитини (принцип права крові), або

2) народилась на території Польщі, а її батьки невідомі, не мають ніякого громадянства чи їх громадянство не встановлено (принцип права грунту)

Дитина набуває польське громадянство, якщо вона була знайдена на території Польщі, а її батьки невідомі.

Якщо неповнолітній іноземець, у віці до 16 років, був усиновлений особою або особами, які мають польське громадянство, визнається, що іноземець отримав польське громадянство в день свого народження.

Надання громадянства

Польське громадянство надає Президент Республіки Польща. Президент у своєму рішенні не обмежений ніякими умовами, які повинен виконати іноземець, щоб отримати польське громадянство. Це означає, що Президент може надати польське громадянство кожному іноземцю, незалежно від того, наприклад, як довго він перебуває в Польщі.

Надання польського громадянства відбувається за заявою іноземця. Заява на польське громадянство особи, що проживають на законних підставах у Польщі, подають Президенту через воєводу за місцем проживання зацікавленої особи. Якщо іноземець перебуває за кордоном, заява повинна бути подана у консульство за місцем проживання. Адреси воєводських управлінь та польських консульських відділів Республіки Польща знаходяться тут ->

Заява повинна подаватися особисто або поштою. Документи, видані іноземною мовою, повинні бути представлені разом з їх перекладом на польську мову, завірені присяжним перекладачем або консулом Республіки Польща.

Заява про надання польського громадянства знаходиться тут ->

Варто знати, що процедура надання громадянства Президентом може довго тривати, тому що в її випадку не застосовуються положення Адміністративно-процесуального кодексу. Це означає, що навіть якщо справа може бути вирішена на підставі доказів, поданих заявником, вона не повинна розглядатися негайно, так як у випадку процедури визнання громадянином Польщі. Особа, яка претендує на отримання громадянства повинні обгрунтувати свою заяву і повинна представити важливу причину, по якій їй повинно бути надано польське громадянство.

Відмова у наданні польського громадянства не вимагає обгрунтування і не може бути оскаржена.

Визнання польським громадянином

Іноземець може бути визнаний польським громадянином.

Польським громадянином вважається:

• іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі (що таке безперервне перебування? ->) принаймні 3 роки на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу ->, який має в Польщі стабільне і регулярне джерело доходу та правовий титул на займане жиле приміщення;
• іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі (що таке безперервне перебування? ->) принаймні 2 роки на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС ->, який протягом 3 років перебуває у шлюбі з громадянином/громадянкою Польщі або не має ніякого громадянства;
• іноземець, що перебуває безперервно на території Польщі (що таке безперервне перебування? ->) принаймні 2 роки на підставі дозволу на постійне перебування яке отримав у зв’язку з визнанням статусу біженця в Польщі;
• неповнолітній іноземець, що перебуває в Польщі на підставі дозволу на постійне перебування  або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу -> один з батьків якого є громадянином Польщі, а другий з батьків, який не має польського громадянства, дав свою згоду на визнання дитини громадянином Польщі;
• неповнолітній іноземець, одному з батьків якого відновлено польське громадянство, якщо неповнолітній іноземець перебуває в Польщі на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу ->, а другий з батьків, який не має польського громадянства, дав свою згоду на визнання дитини громадянином Польщі;
• іноземець, що перебуває безперервно і легально на території Польщі принаймні 10 років (що таке безперервне перебування? ->), який відповідає таким умовам:

– має дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС ->,
– має в Польщі стабільний і регулярний джерело доходу в Польщі та правовий титул на займане жиле приміщення;

(На відміну від пункту 1., В цьому випадку не вказано, на якій підставі іноземець повинен перебувати у Польщі принаймні 10 років. Це може бути навіть віза або карта тимчасового перебування. Це означає, що на момент подачі заяви про визнання польським громадянином, іноземець повинен мати дозвіл на постійне місце проживання або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС. Наприклад: особа, легально і безперервно проживала на території Польщі протягом 9 років на підставі карт тимчасового перебування. Після 9 років особа отримала дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС і перебувала у Польщі на цій підставі протягом 1 року – в цьому випадку, вона може подати заяву про визнання її громадянином Польщі)

• іноземець, який перебуває безперервно на території Польщі впродовж мінімум 1 року на підставі дозволу на постійне проживання, яке отримав у зв’язку з польським походженням або Картою поляка.

Визнання громадянином Польщі відбувається за заявою зацікавленої особи. Заява про визнання польським громадянином подається воєводі за місцем фактичного проживання іноземця (тобто місця, в якому зосереджені життєві інтереси іноземця), а не прописка. Отже, іноземець зобов’язаний вказати в заяві місце проживання в розумінні фактичного місця проживання, а не прописки. Адреси воєводських управлінь знаходяться тут->  Рішення про визнання іноземця польським громадянином видає воєвода за місцем проживання особи, якої стосується справа.

ВАЖЛИВО: Для того, щоб бути визнаним польським громадянином, іноземець, – за винятком випадків, передбачених у пунктах 4 і 5 – зобов’язаний знати польську мову. Його знання має бути підтверджено сертифікатом знання мови, отриманим після складання державного іспиту, свідоцтвом про закінчення школи (наприклад, базової, середньої або вищої), у Польщі або свідоцтвом школи за кордоном з польською мовою навчання.
Сертифікати знання мови видаються Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної / Państwowа Komisjа Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego). В даний час, щоб отримати сертифікат треба скласти іспит, який організовує вище зазначена Комісія на базовому комунікативному рівні (рівень B1).
Для отримання більш детальної інформації про іспит, датах іспитів і поточною ціною, слід зв’язатися з Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної.

Адрес Комісії: вул. Ogrodowa 28/30
PL-00-896 Warszawa
tel.: (+ 48) 22  393 38 25, 393 38 49, 393 38 43

e-mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl

Іноземець, хто клопоче про визнання його громадянином Польщі повинен надати наступні документи:

1. одну заповнену заяву про визнання громадянином Польщі на польській мові – бланк заяви знаходитьсятут ->
2. 1 фотографія – вказівки, що стосуються фото, знаходяться тут ->
3. оригінал або засвідчена копія свідоцтва про народження. Не обов’язково подавати польське свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану. Іноземні свідоцтва повинні подаватися із завіреними перекладами на польську мову
4. посвідчена копія дійсного документа, що посвідчує особу та громадянство (закордонний паспорт, виїзний документ)
5. посвідчена копія дозволу на постійне місце проживання, поселення або проживання довгострокового резидента ЄС
6. посвідчена копія дозволу на проживання, виданого воєводою,
7. офіційне підтвердження знання польської мови.

Примітка: В даний час знання польської мови повинно бути підтверджено принаймні на комунікативному рівні. Документом, що підтверджує знання польської мови є свідоцтво про закінчення школи в Польщі, свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою навчання або сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації знання польської мови як іноземної мови.

8. заява про дати виїзду з Польщі та повернення, а також місцях перебування за кордоном в необхідні періоди безперервного проживання (тобто на протязі 10-х, 3-х або 2-х років, залежно від того, на якій підставі іноземець клопоче про визнання громадянином Польщі). Заява повинна подаватися з документами, що підтверджують безперервне проживання в Польщі (наприклад, паспорт зі штампами, квитки на літак). Якщо людина не пам’ятає конкретних дат свого виїзду з Польщі і не має можливості отримати таку інформацію (наприклад, громадянам України і Білорусі не ставлять штампів про в’їзд до Польщі і виїзд з Польщі), він може написати заяву про те, що не пам’ятає конкретних дат свого виїзду і може вказати лише приблизні дати. Бланк заяви безперервного перебування знаходиться тут ->

9. документи, що підтверджують професійні досягнення (нп. звання  або академічні ступеня) і характер політичної та громадської діяльності,
10. документ, що підтверджує громадянство чоловіка іноземця (наприклад, паспорт),
11. документи, що підтверджують наявність у минулому польського громадянства або клопотання про нього,
12. довідку про сплату державного мита за видачу рішення про визнання громадянином Польщі.

 Іноземець, який клопоче про визнання його громадянином Польщі на підставі пунктів 1 і 6 (див. вище), повинен додатково надати:

• документи, що підтверджують стабільне і регулярне джерело доходу в Польщі (нп. довідку з роботи, довідку про доходи за минулий рік (PIT), довідку з Управління Гміни про наявність сільського господарства із зазначенням його розміру, рішення про призначення пенсії за віком або інвалідності) ,
• документ, що підтверджує правовий титул на займане жиле приміщення ->

Оплата

Гербовий збір за рішення про надання польського громадянства складає 219 злотих. Ця сума може бути повернена у разі негативного рішення за заявою особи, яка звернулася за отриманням громадянства.

Тривалість процедури

Справа має розглянутись негайно, якщо це можливо на підставі доказів, поданих заявником. У разі справи, що вимагає вияснення – не пізніше, ніж один місяць. У разі особливо складних випадків рішення має бути прийняте протягом двох місяців (вищевказані строки не включають затримок з вини сторони або з причин, не залежних від органів).

Процедура по оскарженню

Рішення Воєводи можна оскаржити у Міністра внутрішніх справ, через воєводу, протягом 14 днів з моменту отримання негативного рішення.
А рішення Міністра можна оскаржити у формі скарги в Воєводський адміністративний суд у Варшаві.

Відновлення польського громадянства

 Іноземці можуть подати заяву на відновлення польського громадянства, якщо вони в минулому мали польське громадянство, але втратили його перед 1 січня 1999 року. Для цього іноземець звертається до Міністру внутрішніх справ з відповідною заявою.
Іноземець, який проживає за межами Польщі подає заяву на відновлення польського громадянства через консула РП за місцем проживання іноземця.

Заява про відновлення польського громадянства повинна містити: дані іноземця, адресу, заяву про те що іноземець мав польське громадянство в минулому, інформацію про обставини його втрати і біографію.

 До заяви на відновлення польського громадянства також додаються:

 

  •   документи, що засвідчують особу і громадянство;
  •   документи, що підтверджують зміну імені та прізвища, якщо таке мало місце;
  •   документи, що підтверджують втрату польського громадянства;
  •   фотографія заявника.

Бланки, заяви і документи іноземною мовою необхідно надати разом з їх перекладом на польську мову, приготованим або завіреним присяжним перекладачем або консулом.
Надання польського громадянства відбувається з днем, коли рішення про відновлення польського громадянства стане остаточним.

Тривалість процедури

Справа має розглядатися негайно, якщо це можливо на підставі доказів, поданих заявником. У разі справи, що вимагає вияснення – не пізніше, ніж один місяць. У разі особливо складних випадків рішення має бути прийняте протягом двох місяців (вищевказані строки не включають затримок з вини сторони або з причин, не залежних від органів).

Оплата

Гербовий збір  за подання заяви у Варшаві до Міністра внутрішніх справ складає 219 злотих. Гербовий збір  за подання заяви в консульстві РП відрізняється в різних країнах. Щоб отримати інформацію про її розмір, слід звернутися в консульство РП за місцем проживання іноземця.

Процедура по оскарженню

Для оскарження негативного рішення Міністра внутрішніх справ можна подати заяву про перегляд справи тим же органом. Заява має бути подана протягом 14 днів з дня отримання рішення і відмови відновити польське громадянство.

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons