Бардак медичної освіти України очима німецького студента


Загрузка...

Я, Ренка Домінік Юзеф, громадянин Німеччини, одного разу вирішив щось змінити у своєму житті, приїхав на навчання до Львова і вступив до Львівського медуніверу.

Ще тоді я не знав, які кола пекла, поневірянь і судів мене чекатимуть. І які знущання і беззаконня я терпітиму і відчую на власній шкірі. Не знав, що мені доведеться стати юристом, журналістом і громадським діячем, щоб просто захищати свої права в державі Україна. Бо за роки поневірянь можу засвідчити, що тут права людей не захищає ніхто, крім них самих!

Крім поданих судових позовів, в успішності яких я дуже сумніваюся, з огляду на знані в світі «справедливість і безсторонність» українського судочинства, я оприлюднюю в соцмережах і ЗМІ історію своїх поневірянь, щоб надати суспільний розголос засадничим проблема української медичної освіти!

І може я, німець, стану тією точкою нетерпимості до свавілля і корупції в Україні, яка дозволить щось змінити у цій державі

Далі все по-порядку.

Я вступив до ЛНМУ у 2010 році, і навчався на медичному факультеті українською мовою. У 2014 році мене доєднали до групи українських студентів, оскільки групи іноземних студентів не було, з ними я і провчився до 2017року.

Вчився я непогано, навіть отримував похвали чи грамоти, про які інформація була на сайті ЛНМУ.

Але, як вбачається, через мою принциповість щодо несправедилвості, кумівства, «сприяння» з боку викладачів «потрібним» студентам я зіткнувся з кричучою несправедливістю, а також взагалі був шокований свавіллям у медичній освіті України. Внаслідок цього мені сфабрикували оцінку на державному іспиті, а також результати здачі ліцензійного іспиту Крок-2.

Звикнувши до порядку і чіткості у всіх правовідносинах, я не уявляв, що в Україні може бути такий безпорядок і повна невизначеність, яка, очевидно і стає джерелом корупції у медичних вишах у всеукраїнському масштабі.

Але думаю, що найбільше яскраво віддзеркалять систему медичної освіти два мої державні іспити.

  1. КРОК-2 З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ

Усі випускники медуніверситетів України спеціальності «Лікувальна справа» повинні здавати ліцензійний тестовий іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка».

Я такий іспит здав 23 травня 2017 року. Після цього іспиту до Львівського медуніверситету прийшов лист від ДО «Центр тестування», що я, виявляється, цей іспит не склав. І ректор Львівського медуніверу Зіменковський підписав наказ на моє відрахування.

Коли я почав вникати в процедуру здачі Кроку-2 – в мене склалося враження, що я потрапив у паралельну реальність.

Цілком обґрунтовано заявляю, що методики оцінювання відповідей на тестові питання ліцензійного іспиту Крок-2 в Україні немає!

Так, у одному нормативному акті, зазначено, що результат іспиту визначається у відсотках, іншим – що у балах, а у третьому мають переводитися за встановленою шкалою у «відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно».

При цьому, яким чином обраховуються відсотки для досягнення критерію «здав» (60, 5 %) відповідно до – невідомо. І чому саме цей критерій прийнятий за базу, якщо Наказ 1043, який встановлює такий критерій, не пройшов затвердження Мінюстом.

Також шкала, для конвертації результатів тестового екзамену Крок-2, передбачена п.11. Наказу МОЗ № 251 від 14.08.1998 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-98) в оцінки (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), не розроблена і не затверджена МОЗ.

І як в балах порахувати результати іспиту відповідно до Наказу № 7 МОЗ від 1999 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0091-99) – також ніхто не знає!

Мало того, ніхто не знає, хто ж затверджує результати Крок-2, я приймає рішення про те, чи студент «склав» або «не склав» Крок-2.

Відповідно до положень Медуніверситету, іспит Крок-2 приймає державна екзаменаційна комісія. Не ДО «Центр тестування», а ДЕК, сформований у виші. Представник центру тестування лише включається до складу такої комісії, а сам ДО «Центр тестування» тільки проводить технічну обробку результатів. Так каже навіть Положення про організацію навчального процесу ЛНМУ.

Але, як виявляється, офіційно така комісія, коли я здавав Крок-2 у 2017 році , створена не була, за два роки моєї боротьби я не бачив жодної відомості іспиту Крок-2, не знаю, хто входив до складу ДЕК. Є лише лист ДО «Центр тестування» і Наказ про відрахування, виданий ректором ЛНМУ. Все.

Ото два роки намагаюся з’ясувати, хто прийняв рішення, що я не здав Крок-2 – і ніхто мені відповіді дати не може.

В Центрі тестування видали якийсь папір без жодного підпису і печатки з обрахунком чогось. Хто розраховував, на основі якої методики? Відповідей нема вже два роки!

Те, що самі бланки на іспиті заповнюються студентами не ручкою, а простим олівцем, що результати ДО «Центр тестування» видає на звичайному листку А4 без жодних печаток чи інших ознак, які робили б такий бланк унікальним – невже про це ніхто в державі з тих, що сидять там, нагорі, не знає? Поставили завірення на отаких документах, що ніби-то це оригінал. Це є просто неоране поле для корупції!

І рішення про не складення мною Крок-2 ніхто не приймав. Лист ДО «Центр тестування», чи видрук з комп’ютера, який вони мені надали без жодних печаток чи підписів з обрахованими результатами за невстановленою методикою не є рішенням про нескладення Кроку-2! Бо навіть якщо комп’ютер на основі нікому не відомої методики обрахував, результат цього обрахунку мала перевірити людина чи комісія. І тільки ця комісія мала прийняти рішення, що я не склав Крок-2. Але нема ні комісії, ні іншої людини, яка б таке рішення прийняла!.

Родзинкою на торті стало повідомлення мене про те, що після складення тестового іспиту, виявляється була проведена після екзаменаційна експертиза, яка встановила, що 15 з 200 питань не відповідають психометричним показникам. Ось лист МОЗ.

юр якийсь! До державного іспиту з лікарської справи включили питання, на які неможливо дати правильні відповіді, які взагалі незрозумілі або і неправильні!

Хто складав ці питання?! Хтось же мав перевіряти їх зміст, перед тим як включати ці питання до тестового буклету студентів зі всієї України! Чи може цей тест взагалі складали якісь профани в державній установі, які взагалі не мають ні спеціальних знань, ні кваліфікації? – ніхто не знає! Принаймні я з’ясувати не можу навіть адвокатськими запитами. Але чітко очевидно, що Крок-2 в Україні за останні роки – безкарно сформований очевидний корупційний механізм!

Коли я подав до суду, на сайті ДО «Центр тестування» з’явився Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів .Ось такий: https://www.testcentr.org.ua/uk/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=19.

Але це лише порядок проведення, а не методика оцінювання! Але і цей порядок нікчемний! Адже жодного наказу чи розпорядчого акту в Єдиному держаному реєстрі нормативно-правових актів України, виданих МОЗ 12 квітня 2017 року – немає! Ніхто офіційно рішення про затвердження цього порядку не приймав, цей порядок не затверджений Міністерством юстиції, втім чомусь його вивісили на сайті ДО «Центр тестування», і виглядає, що цим нечинним документом і керуються. Тай мені, як німцю, не зрозуміло, що це за таке дивне «погодження» заступником Міністра якогось порядку може стати підставою для набуття ним чинності?.

Це ж нормативний акт, правила для всіх студентів-медиків всієї України.

Ясно, що поява такого документу після подачі мною позову до суду з датою, яка якраз передує здачі мною іспиту 29 травня 2017 року, на моє переконання, не випадкова.

І навіть якщо Центр тестування оприлюднив якийсь нечинний порядок проведення ліцензійних іспитів, ніхто досі не може показати, а за якою методикою ці іспити оцінюються? Де є методика оцінювання? В балах, відсотках, «здав- не здав», «відмінно – добре -задовільно-незадовільно»? Де?

Сам шукаю два роки, адвокати шукають, усі можливі знайомі в Україні шукають. І ніхто знайти не може!

Бо виглядає, що такої методики просто не існує! От уявляєте, не існує в Україні методики оцінювання результатів здачі іспиту Крок-2!

Хтось колись в Наказі МОЗ України 05.10.2016 року №104, який не затверджений Мінюстом, написав собі критерій склав 60,5 %. Як його обраховують? Не підкажете? За наказом, який не набув чинності!

Якщо методики проведення Кроку-2 офіційної нема, методики оцінювання нема, невідомо хто і як складав ті тести, хто оцінював – то що здають студенти? Як назвати оцей безлад? Клоака корупції, але аж ніяк не ліцензійний державний інтегрований іспит! Бо це невідомо що!

То на основі чого тоді ректор ЛНМУ Б.Зіменковський прийняв рішення про моє відрахування?

Шукаючи прецеденти оскарження студентами Крок-2 в реєстрі судових рішень, я знайшов, що таких позовів було подано багато. Але дивним є те, що по жодній судовій справі я не знайшов винесеного рішення. Тобто виглядає, що з незадоволеними студентами усе вирішували на досудовому етапі. Цікаво як?

І такий безлад – в межах всієї держави!

Я подав до суду до МОЗ і ДО «Центр тестування» , де вимагаю визнати факт відсутності методики оцінювання КРОК-2 в Україні. Ну бо її немає! Поки розгляд триває. Запрошую всіх прийти послухати в Львівському окружному адміністративному суді.

  1. ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА 6 ХВИЛИН

Так-так, Державний комплексний професійно-орієнтований іспит в Львівському національному медичному університеті може тривати по 6 хвилин на студента.

29 травня 2017 року такий іспит тривав лише до 12.00 для 38 студентів.

Тобто 6 хвилин 32 секунди на кожного.

Причому факт, що іспит для 38 студентів 29 травня 2017 року закінчився о 12 годині члени екзаменаційної комісії підтвердили навіть суду (справи №463/4764/17 та №463/1972/19, Личаківський районний суд. Сердечно запрошую усіх бажаючих відвідати). Це нічого, що такий іспит мають прийняти одразу з кількох дисциплін, оцінки з яких проставляються окремо. Також студент має заповнити картку хворого, а сам іспит ділиться офіційно на дві частини.

То здати такий іспит зі всіх дисциплін за 6 хвилин 32 секунди – неможливо!

Те, що медуніверситет студентам не надав гарантованих 7 днів для підготовки до іспиту (Крок ми здавали 23 травня, а практичний іспит – 29 травня), крім «експрес-методу» прийняття держіспитів в ЛНМУ, я був просто шокований, що здаючи іспит чи не найдовше зі всіх, хто такий іспит здавав, мені офіційно оголосили оцінку «добре», а у відомостях потім виявилася оцінка «задовільно». Про що письмово, а також під час судового засідання під присягою потім підтвердили три члени екзаменаційної комісії. Як це назвати?

Коли я почав «копати», як же здавався той іспит, виявилося, мій німецький мозок закипів від чергового свавілля. Адже голову комісії – керівника Військово – медичного клінічного центру Західного регіону Гайду І.М. Львівський медичний університет навіть не оформив на роботу! Виявляться, так можна, коли голову державної екзаменаційної комісії допускають до приймання іспиту без офіційного працевлаштування, без оплати праці.

На якій основі Гайда І.М, зазначений головою ДЕК у відомості зі здачі мною іспиту, якщо він не мав права його приймати,. Бо не був оформлений на роботу!

Це ж високооплачувана робота! Звідки така благочинність во ім’я ЛНМУ з боку І.Гайди – здогадатися не важко . У цей самий рік паралельно зі мною у іншій державній екзаменаційній комісії здавала державний іспит донька Гайди І.М. – Ольга, яка проживає з ним спільно в одному помешканні, про що свідчить його електронна декларація:

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_8fb1951e-8d38-4486-8c60-8482846a9a00.

Якщо покопатися в нормах, то Гайда не мав права бути головою ДЕК ще й тому, що пари студентів медуніверситету проходять в приміщенні госпіталя, який він очолює. У реєстрах відомостей, що ЛНМУ орендує приміщення в госпіталю для занять – нема. Хоча госпіталь належить Міноборони, а ЛНМУ – МОЗ. Тобто мали оформити відповідні документи.

Мало того, ще більше шокований я був тим, що реєстраційних відомостей госпіталя в офіційному реєстрі нема! То чи взагалі зареєстрований госпіталь нині як юридична особа – невідомо. Як таке можливе у правовій державі – я не знаю, і уявити не можу!

А черговою вершиною здивування стало те, що у той час, коли Гайда І. подарував ЛНМУ свою зарплату ДЕКа, він раптом позичив в якогось іноземця півмільйона гривень. Ну навіщо офіційно зарплата, якщо можна взяти у якогось Михайла безвідсотовий кредит на півмільйона, що Гайда зазначив у декларації? Ну бо тут людина, яка потребує грошей, не оформляється на офіційну роботу і не бере в ЛНМУ такої кругленької суми, а біжить позичати в іноземців гроші.

Та це мало би бути приводом для розслідування компетентних органів! Також дивно, що перевірки контролюючих органів не виявили, що голову ДЕК офіційно не оформили на роботу?

А перевірка держпраці мала би запитати, яким чином, перебуваючи керівником у госпіталі, Гайда головує на ДЕКах? В робочий час!

А знаєте, що я оплатив Гайді зарплату ДЕКа. Так, оплачуючи навчання, я заплатив і голові ДЕК за ті півгодини іспиту, передбаченого українським законодавством, бо ці витрати включені в оплату за навчання платників. То виходить, що ЛНМУ ці гроші просто привласнив?

Також виглядає, що Гайда І. фізично не міг головувати у ДЕКу 29 травня 2017 року, бо у той час перебував на роботі в госпіталі. Військово – медичний клінічний центр Західного регіону не дає на уже кілька адвокатських запитів відповіді, чи працював офіційно керівником Гайда у госпіталі 29 травня 2017 року. Якщо Гайда І.М. був на робочому місці керівника (а об’єкт режимний і покинути його просто так керівник не має права, ще й без формальних підстав) , то як він приймав іспити в студентів ЛНМУ у свій робочий час.

Одразу в 38 студентів? То коли? Вночі?

Найімовірніше Гайда І.М. практично не покидав свого робочого місця впродовж дня, бо на ДЕК я його не бачив. І приймали у мене іспит лише частина комісії. Без голови ДЕК. Прийшов Гайда І.М. лише на оголошення оцінок.

Щоб приховати це все, госпіталь дав мені відповідь, що графік виходу на роботу Гайди – то секретна інформація, а потім ще крутіше – виявляється такий облік не ведеться. От приходить собі керівник режимного об’єкта на роботу коли йому заманеться і йде , коли заманеться, а оскільки на КПП його знають в обличчя, то в журналах ніхто не записує, прийшов чи пішов Гайда з госпіталю!

Ну так, на режимному об’єкті Міноборони, яка різниця хто і коли прийшов на роботу?!

Це Україна! В час АТО!

Якщо Гайда І.М. таки працював 29 травня 2019 року у госпіталі – він фізично не міг приймати іспити у ЛНМУ (у мене такий іспит Гайда не приймав). Тобто є явна підробка документів і фальшування всього державного іспиту!

Мало того, згідно українських норм, тривалість здачі такого іспиту одним студентом становить 30 хвилин. Тобто за один день Гайда і комісія не могли прийняти іспит у 38 студентів фізично!

Зважаючи на те, що оцінки за іспит остаточно погоджує саме голова ДЕК, напевно не лише мені очевидно, що більшість студентів мали наперед погоджені оцінки, бо оцінити рівень знань медика-випускника за 6 хвилин неможливо, а голова комісії, який не приймав у студентів іспиту, або навіть якщо у когось і приймав іспит, то ніяк не міг оцінити рівень знань студентів …. За 6 хвилин 32 секунди!.

То хто і яку оцінку мені поставив на іспиті?

Але найбільше мене також дивує те, що стільки років всіх все влаштовує! Невже ніхто не помітив цієї вакханалії і не підняв цього питання? Від  Уляни Супрун до пересічних студентів, які проходять щороку оці кола пекла з багатьма невідомими!

Невже рівень некомпетентності тих, хто організовує ці іспити є настільки низьким, що вони нездатні виявити, що методики оцінки Крок-2 в Україні не існує багато років! Це ж в межах держави безлад!

А при перевірці вишів не здатні виявити елементарну невідповідність!

І це лише частина клоаки, в яку я вступив, ставши студентом львівського медичного вишу!

Рівень мого обурення описаним свавіллям дійшов до верхньої точки кипіння!

Крім поданих позовів, якими я оскаржую описаний безлад, я написав звернення до парламентських комітетів з вимогою розслідувати на рівні Верховної ради оце свавілля і оприлюднюю свою історію поневірянь (file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_new%20(1).pdf). Бо переконаний, що лише публічність дасть шанс щось змінити не лише для мене, але і для України!

Бо мовчати про ці свавілля – це покривати злочин в загальноукраїнських масштабах!

І це звернення передусім до українських студентів-медиків! Не тих, які купують оцінки, не тих, кого по навчанню «просувають» потужні зв’язки, а тих, хто прийшов справді вчити і опанувати медичну справу!

Захищайте свої права ще до того, як вас позбавлять можливості закінчити освіту без хабарів! Вимагайте встановлення прозорих і зрозумілих правил гри в медичній освіті!

Ренка Домінік Юзеф

П.С. Відповіді від Мін’юсту та МОН.

Підписуйтеся на наш та Телеграм канал, щоб бути в курсі всіх актуальних новин


Загрузка...

Comments:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Show Buttons
Hide Buttons